Privacy en Cookies - Driessens Marc, sanitair en verwarming, Sint job in't Goor

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

COOKIES:
Onze website gebruikt “cookies” (kleine tekst- of cijferbestandjes die op uw computer worden geplaatst). Zij bevatten informatie zoals bijvoorbeeld de taalvoorkeur van de surfer, zodat men die informatie niet opnieuw moet ingeven bij een nieuw bezoek aan onze website. Sommige cookies zorgen voor een correcte grafische weergave van de website, andere zorgen ervoor dat een websiteapplicatie correct werkt….enz.
Deze website gebruikt cookies om uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers, dit laat ons toe om u een betere gebruikerservaring te bieden en de website te optimaliseren. De cookies laten niet toe gegevens te verzamelen van bezoekers van de website. Cookie informatie laat ons toe om gerichte content op de website te plaatsen, de dienstverlening en doeltreffendheid van de website te optimaliseren. De meeste browsers zijn standaard ingesteld cookies te accepteren.
U kan steeds uw browser instellen om cookies te weigeren of aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden.
Het is echter mogelijk dat sommige functies op de website dan niet naar behoren werken. U kunt cookies ook terug inschakelen via uw browser.

Om onze Website optimaal te kunnen gebruiken, dient u de cookies te aanvaarden. Dit kan je via de browserinstellingen van je computer of door de **Privacy en cookie voorwaarden ** te aanvaarden bij uw registratie of bezoek aan onze Website.
Als u niet wil dat een website cookies op uw computer plaatst, kan u uw browser zo instellen. Je kan via uw webbrowser cookies uitschakelen of blokkeren.
Hou er wel rekening als u cookies uitschakelt, bepaalde grafische elementen misschien niet juist zullen verschijnen, of dat u delen onze website niet correct zal kunnen bezoeken.

Welke cookies gebruiken wij op de Website?
De website gebruikt verschillende soorten cookies, cookies die uw voorkeurtaal bewaren, veiligheidscookies, cookies die uw registratiegegevens bewaren, cookies om de vorm, inhoud of structuur van de website te optimaliseren, of analyse van het surfen en herkomst van bezoekers, steeds op basis van anonieme data (Google Analytics cookies).

PRIVACY
Privacyverklaring Driessens sanitair.

Jouw privacy is voor Driessens sanitair van groot belang. Wij houden ons aan de nieuwe privacywet, dit betekent dat uw gegevens veilig zijn en dat wij ze steeds netjes gebruiken.
In dit document leggen we uit wat we doen met de informatie die we van u ontvangen.
Deze privacy verklaring heeft betrekking op alle diensten die door ons worden aangeboden en op alle werken die wij uitvoeren.
Bij het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens respecteren wij de Belgische regelgeving inzake bescherming van persoonsgegevens, evenals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“GDPR”) vanaf haar inwerkingtreding, 25 mei 2018.
Wij gebruiken deze gegevens voor onze administratie, bestellingen, levering en facturatie en dienst na verkoop.
Naargelang uw relatie tot onze onderneming, deelt u ons volgende persoonsgegevens mee: uw persoons- en contactgegevens, naam, voornaam, adres, e-mail-adres, facturatieadres, telefoon, gsm-nummer.
U draagt steeds de verantwoordelijkheid voor alle gegevens die u ons verstrekt, wij vertrouwen op de juistheid ervan.
Indien uw gegevens niet meer up-to-date zijn, verzoeken wij u ons dit per kerende te melden.
U bent niet verplicht om je persoonsgegevens mee te delen, maar u begrijpt dat samenwerken onmogelijk wordt wanneer u niet instemt met de verzameling en verwerking ervan.
Uw persoonsgegevens worden bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden en de al dan niet contractuele relatie die wij met u hebben.
Klantengegevens worden na een termijn van tien jaar na de beëindiging van de overeenkomst uit onze systemen verwijderd, behoudens deze persoonsgegevens die wij op basis van specifieke wetgeving langer moeten bewaren of in geval van een lopend geschil waar de persoonsgegevens nog noodzakelijk zijn.

U heeft het recht om kosteloos kennis te nemen van gegevens die wij over u hebben en waarvoor deze worden aangewend.
U heeft het recht om verbetering van uw onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen, evenals om onvolledige persoonsgegevens te vervolledigen.
U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te wissen of verwerking ervan te beperken onder de voorwaarden zoals bepaald door de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Wij kunnen de gegevenswissing of beperking weigeren van persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van wettelijke verplichtingen, de uitvoering van de overeenkomst of een gerechtvaardigd belang, zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.

Bestellingen:

Wanneer u een bestelling plaatst of een overeenkomst met ons afsluit gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen.
Wij mogen uw persoonsgegevens dan aan onze leveranciers bezorgen om materialen bij u te laten bezorgen.
Wij bewaren deze informatie tot uw bestelling is afgerond en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht).

Contactformulier:

Via het contactformulier kunt u ons vragen stellen. Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres. Dit doen wij op basis van uw toestemming.

Persoonsgegevens:

Wij verwerken de persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 van de algemene verordening gegevensbescherming.
Wij geven uw persoonsgegevens nooit aan andere bedrijven of instellingen, behalve als dat nodig is om een bestelling af te handelen, of bij wettelijke verplichting.
Gegevens die je invult tijdens het plaatsen van een bestelling of een vraag naar informatie via het contactformulier worden opgeslagen op de servers van de verwerker.
De verwerker zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij het verwerken van gegevens en neemt maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.
De verkregen persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor onze eigen marketing doeleinden, nieuwsbrieven en aanbiedingen.
Uw persoonsgegevens worden in geen geval verkocht, doorgegeven of commercieel ter beschikking stellen aan direct marketingbureaus of gelijkaardige dienstverleners.

De Klant heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Driessens Marc
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu